الهى بيدك لا بيد غيرك زيادتى و نقصى: خداوندا زيادى و يا كاستى من تنها در دست توست، نه در دست ديگرى
منو اصلی
رهبری سیستماتیک و ظهور پاسخگویی اخلاقی
رهبری سیستماتیک و ظهور پاسخگویی اخلاقی تاریخ ثبت : 1391/12/30
طبقه بندي : خلاصه مقالات انگلیسی ,مقالات عمومی ,
عنوان مقاله : رهبری سیستماتیک و ظهور پاسخگویی اخلاقی
خلاصه مقاله : نویسنده این مقاله معتقد است که مسئولیت پرورش و تشویقِ نگرش اخلاقی نسبی گرا و پاسخگو در بین اعضای یک سیستم سازمانی حاصل اشتراک کسانی است که در آن شرکت می کنند.در محیط پویا و سیستمی پیچیده و در ​​سازمانی انطباق گرا غیر ممکن است بتوان برای هر احتمال بالقوه خطرات پیش بینی نشده بتوان قوانینی وضع اجرایی نمود که در هر شرایطی پاسخگو بوده و ظرفیت اجرایی شدن در کل سازمان را دارا باشد. رهبری در قالبی اجتماعی و به عنوان یک نیاز در تعاملات پیچیده میان افراد و گروه ها در سازمانها مطرح و ساخته می شود و لذا نمی تواند صرفا" به عنوان مجموعه ای از صفات یا رفتار افرادی که در مسند قدرت و اختیارات قراردارند در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم این نوع رابطه پاسخگویی به واقعیت های روزمره زندگی در سازمان به درستی درک و عمومیت یابد ، ضروریست که این مهم در اصول راهبردی سازمان بصور شفاف و قابل فهم بیان گردد. آخرین بخش از این مقاله به بررسی آن می پردازد که سازمانی که در آن رهبری بصورت رابطه ای تعاملی درک و نهادینه شده است چگونه بنظر می رسد و چگونه عمل می کند. Systemic leadership and the emergence of ethical responsiveness Mollie Painter-Morland Journal of Business Ethics 82 (2):509 - 524 (2008) Abstract The author of this paper argues that the responsibility to nurture and encourage a relationally responsive ethical attitude among the members of an organizational system is shared by all who participate in it. In the dynamic environment of a complex adaptive organizational system where it is impossible to anticipate and legislate for every potential circumstantial contingency, creating and sustaining relationships of trust has to be a systemic capacity of the entire organization. Leadership is socially constructed, as the need for it arises within the complex interactions between individuals and groups within organizations, and can therefore not be described as a set of traits or behaviors possessed by only certain individuals who occupy positions of authority. If the sharing of this kind of relational responsiveness to the everyday realities of organizational life is to be properly understood, it is important to consider it in its concrete institutional manifestations. The last section of this paper therefore explores how an organization, in which leadership is understood in relational terms and is shared by all, looks and functions.
فایل مقاله :
تعداد نمایش : 2064 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد