الهى بيدك لا بيد غيرك زيادتى و نقصى: خداوندا زيادى و يا كاستى من تنها در دست توست، نه در دست ديگرى
منو اصلی
به اخلاق اهمیت دهیم
به اخلاق اهمیت دهیم تاریخ ثبت : 1391/12/13
طبقه بندي : خلاصه مقالات انگلیسی ,مقالات عمومی ,
عنوان مقاله : به اخلاق اهمیت دهیم
خلاصه مقاله : چگونه اولویت در قانون گذاری و پیش ینی مخاطرات اخلاقی بر رفتارهای (غیر) اخلاقی تاثیر می گذارد. نوشته: فرانچسکا ژینو(Francesca Gino)، جاشا مارگولیس(Joshua D. Margolis) خلاصه در چهار مطالعه آزمایشگاهی نشان داده است که توجه قانونگذار تحت تاثیر عوامل وضعی(همانند چهارچوبی از کارهای غیر مرتبط) و یا عوامل بسیار بزرگی قرارمی گیرد که می تواند تمایل افراد به عبور افراد از حدود اخلاقی را تحریک نماید.احتمال انجام اعمال غیر اخلاقی در شرایطی که تبلیغ اخلاقیات اصرارمی گردد بیش از مواردیست که بر پیشگیری از وقوع تخلف تکیه می گردد.(مطالعات 1، 2 و3). این سطح بالاتر از اعمال غیر اخلاقی را می توان بواسطه با تاکید بیش از حد بر مقررات در شرایطی تفسیر نمود که رفتار فرد در موارد بحرانی زیر ذره بین قرار می گیرد.اخلاق تبلیغی افراد را به سوی رفتار مخاطره طلبانه و مداقه پیشگیرانه افراد را به جلوگیری از خطر متمایل می سازد.(مطالعه 3). در مواقعیکه سطح فساد بالا باشد اخلاق پیشگیرانه به رفتاری شایسته و تقوی مدار می انجامد (مطالعات 2 و 3) و نمونه های از اخلاق را اشاعه می دهد که فضیلت و عمل متناسب می گردند. همچنین مطالعات روشن می سازد ایجاد چهارچوب های اخلاقی (مثل دستورالعمل اخلاقی در سازمان) بر رفتار اخلاقی فرد تاثیر گذاشته و سمت سوی این تاثیرات به برداشت درونی فرد از چهارچوب بستگی دارد(مطالعه 4). Bringing ethics into focus: How regulatory focus and risk preferences influence (Un)ethical behavior Francesca Gino , Joshua D. Margolis a b s t r a c t In four laboratory studies, we find that regulatory focus induced by situational cues (such as the framing of an unrelated task) or primed influences people’s likelihood to cross ethical boundaries. A promotion focus leads individuals to be more likely to act unethically than a prevention focus (Studies 1, 2, and 3). These higher levels of dishonesty are explained by the influence of a person’s induced regulatory focus on his or her behavior toward risk. A promotion focus leads to risk-seeking behaviors, while a prevention focus leads to risk avoidance (Study 3). Through higher levels of dishonesty, promotion focus also results in higher levels of virtuous behavior (Studies 2 and 3), thus providing evidence for compensatory ethics. Our results also demonstrate that the framing of ethics (e.g., through an organization’s ethics code) influences individuals’ ethical behavior and does so differently depending on an individual’s induced regulatory focus (Study 4).
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2186 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد