الهى بيدك لا بيد غيرك زيادتى و نقصى: خداوندا زيادى و يا كاستى من تنها در دست توست، نه در دست ديگرى
منو اصلی
ارتباط رهبری اخلاقی با عملکرد کارکنان
ارتباط رهبری اخلاقی با عملکرد کارکنان تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : خلاصه مقالات انگلیسی ,مقالات عمومی ,
عنوان مقاله : ارتباط رهبری اخلاقی با عملکرد کارکنان
خلاصه مقاله : نقش تبادلات رهبر-عضو، سودمندی فردی، هویت سازمانی نوشته : فرد والومبوا(Fred O. Walumbwa) ، دیوید مایر (David M. Mayer) ، وانگ پنگ (Peng Wang) ، کریستینا ورکمان (Kristina Workman) ، هوی وانگ (Hui Wang) ، آماندا کریستنسن (Amanda L. Christensen). خلاصه این تحقیق با تکیه بر داده هایی که از مردم کشور چین استخراج گردیده به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و عملکرد کارکنان می پردازد.در راستای تعاملات و آموزش اجتماعی و تئوریهای هویت به بررسی نقش رابطه رهبر-کارمند (LMX) می پردازد و با نتایجی که از 72 سرپرست و بررسی 201 گزارش مستقیم به دست می آید آنرا حلقه واسط رهبری اخلاقی و روابط کاری می داند و مشخص می گردد که رهبری اخلاقی سرپرست با کارایی کارکنانی که سرپرستی می کند وابستگی مستقیم و بالایی دارد و در قالب LMX، تاثیرات شخصی ، هویت سازمانی و کنترل های اعمال شده در عدالت سیستماتیک مدل می گردد و ما در باره نتایج تئوریک و کاربردی این یافته ها بحث خواهیم کرد. Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Abstract This research investigated the link between ethical leadership and Performance using data from the People’s Republic of China. Consistent with social exchange, social learning, and social identity theories, we examined leader–member exchange (LMX),self-efficacy, and organizational identification as mediators of the ethical leadership to performance relationship. Results from 72 supervisors and 201 immediate direct reports revealed that ethical leadership was positively and significantly related to employee performance as rated by their immediate supervisors and that this relationship was fully mediated by LMX, self-efficacy, and organizational identification, controlling for procedural fairness. We discuss implications of our findings for theory and practice.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 4445 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد